Speelrouletteonline.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor SpeelRouletteOnline.nl

1. Inleiding
Welkom op SpeelRouletteOnline.nl. Door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door, aangezien ze belangrijke informatie bevatten over uw wettelijke rechten en verplichtingen.

2. Gebruiksvoorwaarden
a. Toegang tot de Website: U moet minimaal 18 jaar oud zijn om SpeelRouletteOnline.nl te gebruiken. Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt. b. Acceptabel Gebruik: U mag de website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of hun gebruik en genot van de website beperkt. c. Intellectuele Eigendom: De inhoud op onze website, inclusief tekst, grafieken, logo’s, en afbeeldingen, is eigendom van of in licentie gegeven aan ons en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

3. Beperking van Aansprakelijkheid
a. SpeelRouletteOnline.nl en alle informatie, inhoud, materialen en diensten die beschikbaar zijn via de website worden geleverd op een ‘zoals het is’ en ‘zoals beschikbaar’ basis. Wij geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. b. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplarische schade die voortvloeit uit uw gebruik van onze website.

4. Wijzigingen aan de Website en de Voorwaarden
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud op SpeelRouletteOnline.nl en deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Links naar Derden
Onze website kan links bevatten naar websites van derden die niet door ons worden beheerd. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring van de inhoud op die sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden.

6. Privacy
Uw gebruik van SpeelRouletteOnline.nl is ook onderhevig aan ons Privacybeleid. Raadpleeg ons Privacybeleid, dat de praktijken uiteenzet waarmee wij uw persoonlijke gegevens behandelen.

7. Toepasselijk Recht en Jurisdictie
Deze voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en beheerst door het recht van Nederland en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

8. Contact Opnemen
Voor vragen of klachten over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via ons contactformulier op de website.